ინექს ჯგუფი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ინექს ჯგუფი
←უკან

ინექს ჯგუფი

onlain inex.ge gadaxda, onlain inex.ge ჩარიცხვა, onlain inex.ge გადარიცხვა, onlain inex.ge გადასახადები, onlain inex.ge შევსება, onlain inex.ge balansi, onlain inex.ge საფულე, charicxva inex.ge gadaxda, charicxva inex.ge ჩარიცხვა, charicxva inex.ge გადარიცხვა, charicxva inex.ge გადასახადები, charicxva inex.ge შევსება, charicxva inex.ge balansi, charicxva inex.ge საფულე, gadaricxva inex.ge gadaxda, gadaricxva inex.ge ჩარიცხვა, gadaricxva inex.ge გადარიცხვა, gadaricxva inex.ge გადასახადები, gadaricxva inex.ge შევსება, gadaricxva inex.ge balansi, gadaricxva inex.ge საფულე, gadasaxadebi inex.ge gadaxda, gadasaxadebi inex.ge ჩარიცხვა, gadasaxadebi inex.ge გადარიცხვა, gadasaxadebi inex.ge გადასახადები, gadasaxadebi inex.ge შევსება, gadasaxadebi inex.ge balansi, gadasaxadebi inex.ge საფულე, ბალანსი inex.ge gadaxda, ბალანსი inex.ge ჩარიცხვა, ბალანსი inex.ge გადარიცხვა, ბალანსი inex.ge გადასახადები, ბალანსი inex.ge შევსება, ბალანსი inex.ge balansi, ბალანსი inex.ge საფულე, shevseba inex.ge gadaxda, shevseba inex.ge ჩარიცხვა, shevseba inex.ge გადარიცხვა, shevseba inex.ge გადასახადები, shevseba inex.ge შევსება, shevseba inex.ge balansi, shevseba inex.ge საფულე, safule inex.ge gadaxda, safule inex.ge ჩარიცხვა, safule inex.ge გადარიცხვა, safule inex.ge გადასახადები, safule inex.ge შევსება, safule inex.ge balansi, safule inex.ge საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy