ჯიბაი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ჯიბაი
←უკან

ჯიბაი

onlain GeBuy gadaxda, onlain GeBuy ჩარიცხვა, onlain GeBuy გადარიცხვა, onlain GeBuy გადასახადები, onlain GeBuy შევსება, onlain GeBuy balansi, onlain GeBuy საფულე, charicxva GeBuy gadaxda, charicxva GeBuy ჩარიცხვა, charicxva GeBuy გადარიცხვა, charicxva GeBuy გადასახადები, charicxva GeBuy შევსება, charicxva GeBuy balansi, charicxva GeBuy საფულე, gadaricxva GeBuy gadaxda, gadaricxva GeBuy ჩარიცხვა, gadaricxva GeBuy გადარიცხვა, gadaricxva GeBuy გადასახადები, gadaricxva GeBuy შევსება, gadaricxva GeBuy balansi, gadaricxva GeBuy საფულე, gadasaxadebi GeBuy gadaxda, gadasaxadebi GeBuy ჩარიცხვა, gadasaxadebi GeBuy გადარიცხვა, gadasaxadebi GeBuy გადასახადები, gadasaxadebi GeBuy შევსება, gadasaxadebi GeBuy balansi, gadasaxadebi GeBuy საფულე, ბალანსი GeBuy gadaxda, ბალანსი GeBuy ჩარიცხვა, ბალანსი GeBuy გადარიცხვა, ბალანსი GeBuy გადასახადები, ბალანსი GeBuy შევსება, ბალანსი GeBuy balansi, ბალანსი GeBuy საფულე, shevseba GeBuy gadaxda, shevseba GeBuy ჩარიცხვა, shevseba GeBuy გადარიცხვა, shevseba GeBuy გადასახადები, shevseba GeBuy შევსება, shevseba GeBuy balansi, shevseba GeBuy საფულე, safule GeBuy gadaxda, safule GeBuy ჩარიცხვა, safule GeBuy გადარიცხვა, safule GeBuy გადასახადები, safule GeBuy შევსება, safule GeBuy balansi, safule GeBuy საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy