იავნანას ფონდი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

იავნანას ფონდი
←უკან

იავნანას ფონდი

onlain fondi_iavnana gadaxda, onlain fondi_iavnana ჩარიცხვა, onlain fondi_iavnana გადარიცხვა, onlain fondi_iavnana გადასახადები, onlain fondi_iavnana შევსება, onlain fondi_iavnana balansi, onlain fondi_iavnana საფულე, charicxva fondi_iavnana gadaxda, charicxva fondi_iavnana ჩარიცხვა, charicxva fondi_iavnana გადარიცხვა, charicxva fondi_iavnana გადასახადები, charicxva fondi_iavnana შევსება, charicxva fondi_iavnana balansi, charicxva fondi_iavnana საფულე, gadaricxva fondi_iavnana gadaxda, gadaricxva fondi_iavnana ჩარიცხვა, gadaricxva fondi_iavnana გადარიცხვა, gadaricxva fondi_iavnana გადასახადები, gadaricxva fondi_iavnana შევსება, gadaricxva fondi_iavnana balansi, gadaricxva fondi_iavnana საფულე, gadasaxadebi fondi_iavnana gadaxda, gadasaxadebi fondi_iavnana ჩარიცხვა, gadasaxadebi fondi_iavnana გადარიცხვა, gadasaxadebi fondi_iavnana გადასახადები, gadasaxadebi fondi_iavnana შევსება, gadasaxadebi fondi_iavnana balansi, gadasaxadebi fondi_iavnana საფულე, ბალანსი fondi_iavnana gadaxda, ბალანსი fondi_iavnana ჩარიცხვა, ბალანსი fondi_iavnana გადარიცხვა, ბალანსი fondi_iavnana გადასახადები, ბალანსი fondi_iavnana შევსება, ბალანსი fondi_iavnana balansi, ბალანსი fondi_iavnana საფულე, shevseba fondi_iavnana gadaxda, shevseba fondi_iavnana ჩარიცხვა, shevseba fondi_iavnana გადარიცხვა, shevseba fondi_iavnana გადასახადები, shevseba fondi_iavnana შევსება, shevseba fondi_iavnana balansi, shevseba fondi_iavnana საფულე, safule fondi_iavnana gadaxda, safule fondi_iavnana ჩარიცხვა, safule fondi_iavnana გადარიცხვა, safule fondi_iavnana გადასახადები, safule fondi_iavnana შევსება, safule fondi_iavnana balansi, safule fondi_iavnana საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy