ნათელი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ნათელი
←უკან

ნათელი

onlain Nateli gadaxda, onlain Nateli ჩარიცხვა, onlain Nateli გადარიცხვა, onlain Nateli გადასახადები, onlain Nateli შევსება, onlain Nateli balansi, onlain Nateli საფულე, charicxva Nateli gadaxda, charicxva Nateli ჩარიცხვა, charicxva Nateli გადარიცხვა, charicxva Nateli გადასახადები, charicxva Nateli შევსება, charicxva Nateli balansi, charicxva Nateli საფულე, gadaricxva Nateli gadaxda, gadaricxva Nateli ჩარიცხვა, gadaricxva Nateli გადარიცხვა, gadaricxva Nateli გადასახადები, gadaricxva Nateli შევსება, gadaricxva Nateli balansi, gadaricxva Nateli საფულე, gadasaxadebi Nateli gadaxda, gadasaxadebi Nateli ჩარიცხვა, gadasaxadebi Nateli გადარიცხვა, gadasaxadebi Nateli გადასახადები, gadasaxadebi Nateli შევსება, gadasaxadebi Nateli balansi, gadasaxadebi Nateli საფულე, ბალანსი Nateli gadaxda, ბალანსი Nateli ჩარიცხვა, ბალანსი Nateli გადარიცხვა, ბალანსი Nateli გადასახადები, ბალანსი Nateli შევსება, ბალანსი Nateli balansi, ბალანსი Nateli საფულე, shevseba Nateli gadaxda, shevseba Nateli ჩარიცხვა, shevseba Nateli გადარიცხვა, shevseba Nateli გადასახადები, shevseba Nateli შევსება, shevseba Nateli balansi, shevseba Nateli საფულე, safule Nateli gadaxda, safule Nateli ჩარიცხვა, safule Nateli გადარიცხვა, safule Nateli გადასახადები, safule Nateli შევსება, safule Nateli balansi, safule Nateli საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy