თემი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

თემი
←უკან

თემი

onlain Temi gadaxda, onlain Temi ჩარიცხვა, onlain Temi გადარიცხვა, onlain Temi გადასახადები, onlain Temi შევსება, onlain Temi balansi, onlain Temi საფულე, charicxva Temi gadaxda, charicxva Temi ჩარიცხვა, charicxva Temi გადარიცხვა, charicxva Temi გადასახადები, charicxva Temi შევსება, charicxva Temi balansi, charicxva Temi საფულე, gadaricxva Temi gadaxda, gadaricxva Temi ჩარიცხვა, gadaricxva Temi გადარიცხვა, gadaricxva Temi გადასახადები, gadaricxva Temi შევსება, gadaricxva Temi balansi, gadaricxva Temi საფულე, gadasaxadebi Temi gadaxda, gadasaxadebi Temi ჩარიცხვა, gadasaxadebi Temi გადარიცხვა, gadasaxadebi Temi გადასახადები, gadasaxadebi Temi შევსება, gadasaxadebi Temi balansi, gadasaxadebi Temi საფულე, ბალანსი Temi gadaxda, ბალანსი Temi ჩარიცხვა, ბალანსი Temi გადარიცხვა, ბალანსი Temi გადასახადები, ბალანსი Temi შევსება, ბალანსი Temi balansi, ბალანსი Temi საფულე, shevseba Temi gadaxda, shevseba Temi ჩარიცხვა, shevseba Temi გადარიცხვა, shevseba Temi გადასახადები, shevseba Temi შევსება, shevseba Temi balansi, shevseba Temi საფულე, safule Temi gadaxda, safule Temi ჩარიცხვა, safule Temi გადარიცხვა, safule Temi გადასახადები, safule Temi შევსება, safule Temi balansi, safule Temi საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy