ალიონი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ალიონი
←უკან

ალიონი

onlain Alioni gadaxda, onlain Alioni ჩარიცხვა, onlain Alioni გადარიცხვა, onlain Alioni გადასახადები, onlain Alioni შევსება, onlain Alioni balansi, onlain Alioni საფულე, charicxva Alioni gadaxda, charicxva Alioni ჩარიცხვა, charicxva Alioni გადარიცხვა, charicxva Alioni გადასახადები, charicxva Alioni შევსება, charicxva Alioni balansi, charicxva Alioni საფულე, gadaricxva Alioni gadaxda, gadaricxva Alioni ჩარიცხვა, gadaricxva Alioni გადარიცხვა, gadaricxva Alioni გადასახადები, gadaricxva Alioni შევსება, gadaricxva Alioni balansi, gadaricxva Alioni საფულე, gadasaxadebi Alioni gadaxda, gadasaxadebi Alioni ჩარიცხვა, gadasaxadebi Alioni გადარიცხვა, gadasaxadebi Alioni გადასახადები, gadasaxadebi Alioni შევსება, gadasaxadebi Alioni balansi, gadasaxadebi Alioni საფულე, ბალანსი Alioni gadaxda, ბალანსი Alioni ჩარიცხვა, ბალანსი Alioni გადარიცხვა, ბალანსი Alioni გადასახადები, ბალანსი Alioni შევსება, ბალანსი Alioni balansi, ბალანსი Alioni საფულე, shevseba Alioni gadaxda, shevseba Alioni ჩარიცხვა, shevseba Alioni გადარიცხვა, shevseba Alioni გადასახადები, shevseba Alioni შევსება, shevseba Alioni balansi, shevseba Alioni საფულე, safule Alioni gadaxda, safule Alioni ჩარიცხვა, safule Alioni გადარიცხვა, safule Alioni გადასახადები, safule Alioni შევსება, safule Alioni balansi, safule Alioni საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy