წიწამური დღეს

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

წიწამური დღეს
←უკან

წიწამური დღეს

onlain Tsitsamuris Dge gadaxda, onlain Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, onlain Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, onlain Tsitsamuris Dge გადასახადები, onlain Tsitsamuris Dge შევსება, onlain Tsitsamuris Dge balansi, onlain Tsitsamuris Dge საფულე, charicxva Tsitsamuris Dge gadaxda, charicxva Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, charicxva Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, charicxva Tsitsamuris Dge გადასახადები, charicxva Tsitsamuris Dge შევსება, charicxva Tsitsamuris Dge balansi, charicxva Tsitsamuris Dge საფულე, gadaricxva Tsitsamuris Dge gadaxda, gadaricxva Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, gadaricxva Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, gadaricxva Tsitsamuris Dge გადასახადები, gadaricxva Tsitsamuris Dge შევსება, gadaricxva Tsitsamuris Dge balansi, gadaricxva Tsitsamuris Dge საფულე, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge gadaxda, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge გადასახადები, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge შევსება, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge balansi, gadasaxadebi Tsitsamuris Dge საფულე, ბალანსი Tsitsamuris Dge gadaxda, ბალანსი Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, ბალანსი Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, ბალანსი Tsitsamuris Dge გადასახადები, ბალანსი Tsitsamuris Dge შევსება, ბალანსი Tsitsamuris Dge balansi, ბალანსი Tsitsamuris Dge საფულე, shevseba Tsitsamuris Dge gadaxda, shevseba Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, shevseba Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, shevseba Tsitsamuris Dge გადასახადები, shevseba Tsitsamuris Dge შევსება, shevseba Tsitsamuris Dge balansi, shevseba Tsitsamuris Dge საფულე, safule Tsitsamuris Dge gadaxda, safule Tsitsamuris Dge ჩარიცხვა, safule Tsitsamuris Dge გადარიცხვა, safule Tsitsamuris Dge გადასახადები, safule Tsitsamuris Dge შევსება, safule Tsitsamuris Dge balansi, safule Tsitsamuris Dge საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy