მობი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მობი
←უკან

მობი

onlain mobi.ge gadaxda, onlain mobi.ge ჩარიცხვა, onlain mobi.ge გადარიცხვა, onlain mobi.ge გადასახადები, onlain mobi.ge შევსება, onlain mobi.ge balansi, onlain mobi.ge საფულე, charicxva mobi.ge gadaxda, charicxva mobi.ge ჩარიცხვა, charicxva mobi.ge გადარიცხვა, charicxva mobi.ge გადასახადები, charicxva mobi.ge შევსება, charicxva mobi.ge balansi, charicxva mobi.ge საფულე, gadaricxva mobi.ge gadaxda, gadaricxva mobi.ge ჩარიცხვა, gadaricxva mobi.ge გადარიცხვა, gadaricxva mobi.ge გადასახადები, gadaricxva mobi.ge შევსება, gadaricxva mobi.ge balansi, gadaricxva mobi.ge საფულე, gadasaxadebi mobi.ge gadaxda, gadasaxadebi mobi.ge ჩარიცხვა, gadasaxadebi mobi.ge გადარიცხვა, gadasaxadebi mobi.ge გადასახადები, gadasaxadebi mobi.ge შევსება, gadasaxadebi mobi.ge balansi, gadasaxadebi mobi.ge საფულე, ბალანსი mobi.ge gadaxda, ბალანსი mobi.ge ჩარიცხვა, ბალანსი mobi.ge გადარიცხვა, ბალანსი mobi.ge გადასახადები, ბალანსი mobi.ge შევსება, ბალანსი mobi.ge balansi, ბალანსი mobi.ge საფულე, shevseba mobi.ge gadaxda, shevseba mobi.ge ჩარიცხვა, shevseba mobi.ge გადარიცხვა, shevseba mobi.ge გადასახადები, shevseba mobi.ge შევსება, shevseba mobi.ge balansi, shevseba mobi.ge საფულე, safule mobi.ge gadaxda, safule mobi.ge ჩარიცხვა, safule mobi.ge გადარიცხვა, safule mobi.ge გადასახადები, safule mobi.ge შევსება, safule mobi.ge balansi, safule mobi.ge საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy