ალიშოპ.ჯი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ალიშოპ.ჯი
←უკან

ალიშოპ.ჯი

onlain alishop.ge gadaxda, onlain alishop.ge ჩარიცხვა, onlain alishop.ge გადარიცხვა, onlain alishop.ge გადასახადები, onlain alishop.ge შევსება, onlain alishop.ge balansi, onlain alishop.ge საფულე, charicxva alishop.ge gadaxda, charicxva alishop.ge ჩარიცხვა, charicxva alishop.ge გადარიცხვა, charicxva alishop.ge გადასახადები, charicxva alishop.ge შევსება, charicxva alishop.ge balansi, charicxva alishop.ge საფულე, gadaricxva alishop.ge gadaxda, gadaricxva alishop.ge ჩარიცხვა, gadaricxva alishop.ge გადარიცხვა, gadaricxva alishop.ge გადასახადები, gadaricxva alishop.ge შევსება, gadaricxva alishop.ge balansi, gadaricxva alishop.ge საფულე, gadasaxadebi alishop.ge gadaxda, gadasaxadebi alishop.ge ჩარიცხვა, gadasaxadebi alishop.ge გადარიცხვა, gadasaxadebi alishop.ge გადასახადები, gadasaxadebi alishop.ge შევსება, gadasaxadebi alishop.ge balansi, gadasaxadebi alishop.ge საფულე, ბალანსი alishop.ge gadaxda, ბალანსი alishop.ge ჩარიცხვა, ბალანსი alishop.ge გადარიცხვა, ბალანსი alishop.ge გადასახადები, ბალანსი alishop.ge შევსება, ბალანსი alishop.ge balansi, ბალანსი alishop.ge საფულე, shevseba alishop.ge gadaxda, shevseba alishop.ge ჩარიცხვა, shevseba alishop.ge გადარიცხვა, shevseba alishop.ge გადასახადები, shevseba alishop.ge შევსება, shevseba alishop.ge balansi, shevseba alishop.ge საფულე, safule alishop.ge gadaxda, safule alishop.ge ჩარიცხვა, safule alishop.ge გადარიცხვა, safule alishop.ge გადასახადები, safule alishop.ge შევსება, safule alishop.ge balansi, safule alishop.ge საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy