მაგთიფიქსი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაგთიფიქსი
←უკან

მაგთიფიქსი

onlain magtifix gadaxda, onlain magtifix ჩარიცხვა, onlain magtifix გადარიცხვა, onlain magtifix გადასახადები, onlain magtifix შევსება, onlain magtifix balansi, onlain magtifix საფულე, charicxva magtifix gadaxda, charicxva magtifix ჩარიცხვა, charicxva magtifix გადარიცხვა, charicxva magtifix გადასახადები, charicxva magtifix შევსება, charicxva magtifix balansi, charicxva magtifix საფულე, gadaricxva magtifix gadaxda, gadaricxva magtifix ჩარიცხვა, gadaricxva magtifix გადარიცხვა, gadaricxva magtifix გადასახადები, gadaricxva magtifix შევსება, gadaricxva magtifix balansi, gadaricxva magtifix საფულე, gadasaxadebi magtifix gadaxda, gadasaxadebi magtifix ჩარიცხვა, gadasaxadebi magtifix გადარიცხვა, gadasaxadebi magtifix გადასახადები, gadasaxadebi magtifix შევსება, gadasaxadebi magtifix balansi, gadasaxadebi magtifix საფულე, ბალანსი magtifix gadaxda, ბალანსი magtifix ჩარიცხვა, ბალანსი magtifix გადარიცხვა, ბალანსი magtifix გადასახადები, ბალანსი magtifix შევსება, ბალანსი magtifix balansi, ბალანსი magtifix საფულე, shevseba magtifix gadaxda, shevseba magtifix ჩარიცხვა, shevseba magtifix გადარიცხვა, shevseba magtifix გადასახადები, shevseba magtifix შევსება, shevseba magtifix balansi, shevseba magtifix საფულე, safule magtifix gadaxda, safule magtifix ჩარიცხვა, safule magtifix გადარიცხვა, safule magtifix გადასახადები, safule magtifix შევსება, safule magtifix balansi, safule magtifix საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy