ფეიფალი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ფეიფალი
←უკან

ფეიფალი

onlain PAYPAL gadaxda, onlain PAYPAL ჩარიცხვა, onlain PAYPAL გადარიცხვა, onlain PAYPAL გადასახადები, onlain PAYPAL შევსება, onlain PAYPAL balansi, onlain PAYPAL საფულე, charicxva PAYPAL gadaxda, charicxva PAYPAL ჩარიცხვა, charicxva PAYPAL გადარიცხვა, charicxva PAYPAL გადასახადები, charicxva PAYPAL შევსება, charicxva PAYPAL balansi, charicxva PAYPAL საფულე, gadaricxva PAYPAL gadaxda, gadaricxva PAYPAL ჩარიცხვა, gadaricxva PAYPAL გადარიცხვა, gadaricxva PAYPAL გადასახადები, gadaricxva PAYPAL შევსება, gadaricxva PAYPAL balansi, gadaricxva PAYPAL საფულე, gadasaxadebi PAYPAL gadaxda, gadasaxadebi PAYPAL ჩარიცხვა, gadasaxadebi PAYPAL გადარიცხვა, gadasaxadebi PAYPAL გადასახადები, gadasaxadebi PAYPAL შევსება, gadasaxadebi PAYPAL balansi, gadasaxadebi PAYPAL საფულე, ბალანსი PAYPAL gadaxda, ბალანსი PAYPAL ჩარიცხვა, ბალანსი PAYPAL გადარიცხვა, ბალანსი PAYPAL გადასახადები, ბალანსი PAYPAL შევსება, ბალანსი PAYPAL balansi, ბალანსი PAYPAL საფულე, shevseba PAYPAL gadaxda, shevseba PAYPAL ჩარიცხვა, shevseba PAYPAL გადარიცხვა, shevseba PAYPAL გადასახადები, shevseba PAYPAL შევსება, shevseba PAYPAL balansi, shevseba PAYPAL საფულე, safule PAYPAL gadaxda, safule PAYPAL ჩარიცხვა, safule PAYPAL გადარიცხვა, safule PAYPAL გადასახადები, safule PAYPAL შევსება, safule PAYPAL balansi, safule PAYPAL საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy