მაიფრეზენთ.ჯი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაიფრეზენთ.ჯი
←უკან

მაიფრეზენთ.ჯი

onlain mypresent.ge gadaxda, onlain mypresent.ge ჩარიცხვა, onlain mypresent.ge გადარიცხვა, onlain mypresent.ge გადასახადები, onlain mypresent.ge შევსება, onlain mypresent.ge balansi, onlain mypresent.ge საფულე, charicxva mypresent.ge gadaxda, charicxva mypresent.ge ჩარიცხვა, charicxva mypresent.ge გადარიცხვა, charicxva mypresent.ge გადასახადები, charicxva mypresent.ge შევსება, charicxva mypresent.ge balansi, charicxva mypresent.ge საფულე, gadaricxva mypresent.ge gadaxda, gadaricxva mypresent.ge ჩარიცხვა, gadaricxva mypresent.ge გადარიცხვა, gadaricxva mypresent.ge გადასახადები, gadaricxva mypresent.ge შევსება, gadaricxva mypresent.ge balansi, gadaricxva mypresent.ge საფულე, gadasaxadebi mypresent.ge gadaxda, gadasaxadebi mypresent.ge ჩარიცხვა, gadasaxadebi mypresent.ge გადარიცხვა, gadasaxadebi mypresent.ge გადასახადები, gadasaxadebi mypresent.ge შევსება, gadasaxadebi mypresent.ge balansi, gadasaxadebi mypresent.ge საფულე, ბალანსი mypresent.ge gadaxda, ბალანსი mypresent.ge ჩარიცხვა, ბალანსი mypresent.ge გადარიცხვა, ბალანსი mypresent.ge გადასახადები, ბალანსი mypresent.ge შევსება, ბალანსი mypresent.ge balansi, ბალანსი mypresent.ge საფულე, shevseba mypresent.ge gadaxda, shevseba mypresent.ge ჩარიცხვა, shevseba mypresent.ge გადარიცხვა, shevseba mypresent.ge გადასახადები, shevseba mypresent.ge შევსება, shevseba mypresent.ge balansi, shevseba mypresent.ge საფულე, safule mypresent.ge gadaxda, safule mypresent.ge ჩარიცხვა, safule mypresent.ge გადარიცხვა, safule mypresent.ge გადასახადები, safule mypresent.ge შევსება, safule mypresent.ge balansi, safule mypresent.ge საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy