ტაქსიმაქსიმი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ტაქსიმაქსიმი
←უკან

ტაქსიმაქსიმი

onlain taximaxim gadaxda, onlain taximaxim ჩარიცხვა, onlain taximaxim გადარიცხვა, onlain taximaxim გადასახადები, onlain taximaxim შევსება, onlain taximaxim balansi, onlain taximaxim საფულე, charicxva taximaxim gadaxda, charicxva taximaxim ჩარიცხვა, charicxva taximaxim გადარიცხვა, charicxva taximaxim გადასახადები, charicxva taximaxim შევსება, charicxva taximaxim balansi, charicxva taximaxim საფულე, gadaricxva taximaxim gadaxda, gadaricxva taximaxim ჩარიცხვა, gadaricxva taximaxim გადარიცხვა, gadaricxva taximaxim გადასახადები, gadaricxva taximaxim შევსება, gadaricxva taximaxim balansi, gadaricxva taximaxim საფულე, gadasaxadebi taximaxim gadaxda, gadasaxadebi taximaxim ჩარიცხვა, gadasaxadebi taximaxim გადარიცხვა, gadasaxadebi taximaxim გადასახადები, gadasaxadebi taximaxim შევსება, gadasaxadebi taximaxim balansi, gadasaxadebi taximaxim საფულე, ბალანსი taximaxim gadaxda, ბალანსი taximaxim ჩარიცხვა, ბალანსი taximaxim გადარიცხვა, ბალანსი taximaxim გადასახადები, ბალანსი taximaxim შევსება, ბალანსი taximaxim balansi, ბალანსი taximaxim საფულე, shevseba taximaxim gadaxda, shevseba taximaxim ჩარიცხვა, shevseba taximaxim გადარიცხვა, shevseba taximaxim გადასახადები, shevseba taximaxim შევსება, shevseba taximaxim balansi, shevseba taximaxim საფულე, safule taximaxim gadaxda, safule taximaxim ჩარიცხვა, safule taximaxim გადარიცხვა, safule taximaxim გადასახადები, safule taximaxim შევსება, safule taximaxim balansi, safule taximaxim საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy