ტელემანი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ტელემანი
←უკან

ტელემანი

onlain telemoney gadaxda, onlain telemoney ჩარიცხვა, onlain telemoney გადარიცხვა, onlain telemoney გადასახადები, onlain telemoney შევსება, onlain telemoney balansi, onlain telemoney საფულე, charicxva telemoney gadaxda, charicxva telemoney ჩარიცხვა, charicxva telemoney გადარიცხვა, charicxva telemoney გადასახადები, charicxva telemoney შევსება, charicxva telemoney balansi, charicxva telemoney საფულე, gadaricxva telemoney gadaxda, gadaricxva telemoney ჩარიცხვა, gadaricxva telemoney გადარიცხვა, gadaricxva telemoney გადასახადები, gadaricxva telemoney შევსება, gadaricxva telemoney balansi, gadaricxva telemoney საფულე, gadasaxadebi telemoney gadaxda, gadasaxadebi telemoney ჩარიცხვა, gadasaxadebi telemoney გადარიცხვა, gadasaxadebi telemoney გადასახადები, gadasaxadebi telemoney შევსება, gadasaxadebi telemoney balansi, gadasaxadebi telemoney საფულე, ბალანსი telemoney gadaxda, ბალანსი telemoney ჩარიცხვა, ბალანსი telemoney გადარიცხვა, ბალანსი telemoney გადასახადები, ბალანსი telemoney შევსება, ბალანსი telemoney balansi, ბალანსი telemoney საფულე, shevseba telemoney gadaxda, shevseba telemoney ჩარიცხვა, shevseba telemoney გადარიცხვა, shevseba telemoney გადასახადები, shevseba telemoney შევსება, shevseba telemoney balansi, shevseba telemoney საფულე, safule telemoney gadaxda, safule telemoney ჩარიცხვა, safule telemoney გადარიცხვა, safule telemoney გადასახადები, safule telemoney შევსება, safule telemoney balansi, safule telemoney საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy