იზიფეი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

იზიფეი
←უკან

იზიფეი

onlain EasyPay gadaxda, onlain EasyPay ჩარიცხვა, onlain EasyPay გადარიცხვა, onlain EasyPay გადასახადები, onlain EasyPay შევსება, onlain EasyPay balansi, onlain EasyPay საფულე, charicxva EasyPay gadaxda, charicxva EasyPay ჩარიცხვა, charicxva EasyPay გადარიცხვა, charicxva EasyPay გადასახადები, charicxva EasyPay შევსება, charicxva EasyPay balansi, charicxva EasyPay საფულე, gadaricxva EasyPay gadaxda, gadaricxva EasyPay ჩარიცხვა, gadaricxva EasyPay გადარიცხვა, gadaricxva EasyPay გადასახადები, gadaricxva EasyPay შევსება, gadaricxva EasyPay balansi, gadaricxva EasyPay საფულე, gadasaxadebi EasyPay gadaxda, gadasaxadebi EasyPay ჩარიცხვა, gadasaxadebi EasyPay გადარიცხვა, gadasaxadebi EasyPay გადასახადები, gadasaxadebi EasyPay შევსება, gadasaxadebi EasyPay balansi, gadasaxadebi EasyPay საფულე, ბალანსი EasyPay gadaxda, ბალანსი EasyPay ჩარიცხვა, ბალანსი EasyPay გადარიცხვა, ბალანსი EasyPay გადასახადები, ბალანსი EasyPay შევსება, ბალანსი EasyPay balansi, ბალანსი EasyPay საფულე, shevseba EasyPay gadaxda, shevseba EasyPay ჩარიცხვა, shevseba EasyPay გადარიცხვა, shevseba EasyPay გადასახადები, shevseba EasyPay შევსება, shevseba EasyPay balansi, shevseba EasyPay საფულე, safule EasyPay gadaxda, safule EasyPay ჩარიცხვა, safule EasyPay გადარიცხვა, safule EasyPay გადასახადები, safule EasyPay შევსება, safule EasyPay balansi, safule EasyPay საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy