იანდექსი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

იანდექსი
←უკან

იანდექსი

onlain Yandex gadaxda, onlain Yandex ჩარიცხვა, onlain Yandex გადარიცხვა, onlain Yandex გადასახადები, onlain Yandex შევსება, onlain Yandex balansi, onlain Yandex საფულე, charicxva Yandex gadaxda, charicxva Yandex ჩარიცხვა, charicxva Yandex გადარიცხვა, charicxva Yandex გადასახადები, charicxva Yandex შევსება, charicxva Yandex balansi, charicxva Yandex საფულე, gadaricxva Yandex gadaxda, gadaricxva Yandex ჩარიცხვა, gadaricxva Yandex გადარიცხვა, gadaricxva Yandex გადასახადები, gadaricxva Yandex შევსება, gadaricxva Yandex balansi, gadaricxva Yandex საფულე, gadasaxadebi Yandex gadaxda, gadasaxadebi Yandex ჩარიცხვა, gadasaxadebi Yandex გადარიცხვა, gadasaxadebi Yandex გადასახადები, gadasaxadebi Yandex შევსება, gadasaxadebi Yandex balansi, gadasaxadebi Yandex საფულე, ბალანსი Yandex gadaxda, ბალანსი Yandex ჩარიცხვა, ბალანსი Yandex გადარიცხვა, ბალანსი Yandex გადასახადები, ბალანსი Yandex შევსება, ბალანსი Yandex balansi, ბალანსი Yandex საფულე, shevseba Yandex gadaxda, shevseba Yandex ჩარიცხვა, shevseba Yandex გადარიცხვა, shevseba Yandex გადასახადები, shevseba Yandex შევსება, shevseba Yandex balansi, shevseba Yandex საფულე, safule Yandex gadaxda, safule Yandex ჩარიცხვა, safule Yandex გადარიცხვა, safule Yandex გადასახადები, safule Yandex შევსება, safule Yandex balansi, safule Yandex საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy