იმანი ჯორჯია

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

იმანი ჯორჯია
←უკან

იმანი ჯორჯია

onlain EMONEY gadaxda, onlain EMONEY ჩარიცხვა, onlain EMONEY გადარიცხვა, onlain EMONEY გადასახადები, onlain EMONEY შევსება, onlain EMONEY balansi, onlain EMONEY საფულე, charicxva EMONEY gadaxda, charicxva EMONEY ჩარიცხვა, charicxva EMONEY გადარიცხვა, charicxva EMONEY გადასახადები, charicxva EMONEY შევსება, charicxva EMONEY balansi, charicxva EMONEY საფულე, gadaricxva EMONEY gadaxda, gadaricxva EMONEY ჩარიცხვა, gadaricxva EMONEY გადარიცხვა, gadaricxva EMONEY გადასახადები, gadaricxva EMONEY შევსება, gadaricxva EMONEY balansi, gadaricxva EMONEY საფულე, gadasaxadebi EMONEY gadaxda, gadasaxadebi EMONEY ჩარიცხვა, gadasaxadebi EMONEY გადარიცხვა, gadasaxadebi EMONEY გადასახადები, gadasaxadebi EMONEY შევსება, gadasaxadebi EMONEY balansi, gadasaxadebi EMONEY საფულე, ბალანსი EMONEY gadaxda, ბალანსი EMONEY ჩარიცხვა, ბალანსი EMONEY გადარიცხვა, ბალანსი EMONEY გადასახადები, ბალანსი EMONEY შევსება, ბალანსი EMONEY balansi, ბალანსი EMONEY საფულე, shevseba EMONEY gadaxda, shevseba EMONEY ჩარიცხვა, shevseba EMONEY გადარიცხვა, shevseba EMONEY გადასახადები, shevseba EMONEY შევსება, shevseba EMONEY balansi, shevseba EMONEY საფულე, safule EMONEY gadaxda, safule EMONEY ჩარიცხვა, safule EMONEY გადარიცხვა, safule EMONEY გადასახადები, safule EMONEY შევსება, safule EMONEY balansi, safule EMONEY საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy