კერკეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კერკეტი
←უკან

კერკეტი

onlain Kerketi gadaxda, onlain Kerketi ჩარიცხვა, onlain Kerketi გადარიცხვა, onlain Kerketi გადასახადები, onlain Kerketi შევსება, onlain Kerketi balansi, onlain Kerketi საფულე, charicxva Kerketi gadaxda, charicxva Kerketi ჩარიცხვა, charicxva Kerketi გადარიცხვა, charicxva Kerketi გადასახადები, charicxva Kerketi შევსება, charicxva Kerketi balansi, charicxva Kerketi საფულე, gadaricxva Kerketi gadaxda, gadaricxva Kerketi ჩარიცხვა, gadaricxva Kerketi გადარიცხვა, gadaricxva Kerketi გადასახადები, gadaricxva Kerketi შევსება, gadaricxva Kerketi balansi, gadaricxva Kerketi საფულე, gadasaxadebi Kerketi gadaxda, gadasaxadebi Kerketi ჩარიცხვა, gadasaxadebi Kerketi გადარიცხვა, gadasaxadebi Kerketi გადასახადები, gadasaxadebi Kerketi შევსება, gadasaxadebi Kerketi balansi, gadasaxadebi Kerketi საფულე, ბალანსი Kerketi gadaxda, ბალანსი Kerketi ჩარიცხვა, ბალანსი Kerketi გადარიცხვა, ბალანსი Kerketi გადასახადები, ბალანსი Kerketi შევსება, ბალანსი Kerketi balansi, ბალანსი Kerketi საფულე, shevseba Kerketi gadaxda, shevseba Kerketi ჩარიცხვა, shevseba Kerketi გადარიცხვა, shevseba Kerketi გადასახადები, shevseba Kerketi შევსება, shevseba Kerketi balansi, shevseba Kerketi საფულე, safule Kerketi gadaxda, safule Kerketi ჩარიცხვა, safule Kerketi გადარიცხვა, safule Kerketi გადასახადები, safule Kerketi შევსება, safule Kerketi balansi, safule Kerketi საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy