სკაიპი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სკაიპი
←უკან

სკაიპი

onlain Skype gadaxda, onlain Skype ჩარიცხვა, onlain Skype გადარიცხვა, onlain Skype გადასახადები, onlain Skype შევსება, onlain Skype balansi, onlain Skype საფულე, charicxva Skype gadaxda, charicxva Skype ჩარიცხვა, charicxva Skype გადარიცხვა, charicxva Skype გადასახადები, charicxva Skype შევსება, charicxva Skype balansi, charicxva Skype საფულე, gadaricxva Skype gadaxda, gadaricxva Skype ჩარიცხვა, gadaricxva Skype გადარიცხვა, gadaricxva Skype გადასახადები, gadaricxva Skype შევსება, gadaricxva Skype balansi, gadaricxva Skype საფულე, gadasaxadebi Skype gadaxda, gadasaxadebi Skype ჩარიცხვა, gadasaxadebi Skype გადარიცხვა, gadasaxadebi Skype გადასახადები, gadasaxadebi Skype შევსება, gadasaxadebi Skype balansi, gadasaxadebi Skype საფულე, ბალანსი Skype gadaxda, ბალანსი Skype ჩარიცხვა, ბალანსი Skype გადარიცხვა, ბალანსი Skype გადასახადები, ბალანსი Skype შევსება, ბალანსი Skype balansi, ბალანსი Skype საფულე, shevseba Skype gadaxda, shevseba Skype ჩარიცხვა, shevseba Skype გადარიცხვა, shevseba Skype გადასახადები, shevseba Skype შევსება, shevseba Skype balansi, shevseba Skype საფულე, safule Skype gadaxda, safule Skype ჩარიცხვა, safule Skype გადარიცხვა, safule Skype გადასახადები, safule Skype შევსება, safule Skype balansi, safule Skype საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy