ვკონტაქტე

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ვკონტაქტე
←უკან

ვკონტაქტე

onlain vkontakte gadaxda, onlain vkontakte ჩარიცხვა, onlain vkontakte გადარიცხვა, onlain vkontakte გადასახადები, onlain vkontakte შევსება, onlain vkontakte balansi, onlain vkontakte საფულე, charicxva vkontakte gadaxda, charicxva vkontakte ჩარიცხვა, charicxva vkontakte გადარიცხვა, charicxva vkontakte გადასახადები, charicxva vkontakte შევსება, charicxva vkontakte balansi, charicxva vkontakte საფულე, gadaricxva vkontakte gadaxda, gadaricxva vkontakte ჩარიცხვა, gadaricxva vkontakte გადარიცხვა, gadaricxva vkontakte გადასახადები, gadaricxva vkontakte შევსება, gadaricxva vkontakte balansi, gadaricxva vkontakte საფულე, gadasaxadebi vkontakte gadaxda, gadasaxadebi vkontakte ჩარიცხვა, gadasaxadebi vkontakte გადარიცხვა, gadasaxadebi vkontakte გადასახადები, gadasaxadebi vkontakte შევსება, gadasaxadebi vkontakte balansi, gadasaxadebi vkontakte საფულე, ბალანსი vkontakte gadaxda, ბალანსი vkontakte ჩარიცხვა, ბალანსი vkontakte გადარიცხვა, ბალანსი vkontakte გადასახადები, ბალანსი vkontakte შევსება, ბალანსი vkontakte balansi, ბალანსი vkontakte საფულე, shevseba vkontakte gadaxda, shevseba vkontakte ჩარიცხვა, shevseba vkontakte გადარიცხვა, shevseba vkontakte გადასახადები, shevseba vkontakte შევსება, shevseba vkontakte balansi, shevseba vkontakte საფულე, safule vkontakte gadaxda, safule vkontakte ჩარიცხვა, safule vkontakte გადარიცხვა, safule vkontakte გადასახადები, safule vkontakte შევსება, safule vkontakte balansi, safule vkontakte საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy