სტიმ ბარათები

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სტიმ ბარათები
←უკან

სტიმ ბარათები

onlain steam_cards gadaxda, onlain steam_cards ჩარიცხვა, onlain steam_cards გადარიცხვა, onlain steam_cards გადასახადები, onlain steam_cards შევსება, onlain steam_cards balansi, onlain steam_cards საფულე, charicxva steam_cards gadaxda, charicxva steam_cards ჩარიცხვა, charicxva steam_cards გადარიცხვა, charicxva steam_cards გადასახადები, charicxva steam_cards შევსება, charicxva steam_cards balansi, charicxva steam_cards საფულე, gadaricxva steam_cards gadaxda, gadaricxva steam_cards ჩარიცხვა, gadaricxva steam_cards გადარიცხვა, gadaricxva steam_cards გადასახადები, gadaricxva steam_cards შევსება, gadaricxva steam_cards balansi, gadaricxva steam_cards საფულე, gadasaxadebi steam_cards gadaxda, gadasaxadebi steam_cards ჩარიცხვა, gadasaxadebi steam_cards გადარიცხვა, gadasaxadebi steam_cards გადასახადები, gadasaxadebi steam_cards შევსება, gadasaxadebi steam_cards balansi, gadasaxadebi steam_cards საფულე, ბალანსი steam_cards gadaxda, ბალანსი steam_cards ჩარიცხვა, ბალანსი steam_cards გადარიცხვა, ბალანსი steam_cards გადასახადები, ბალანსი steam_cards შევსება, ბალანსი steam_cards balansi, ბალანსი steam_cards საფულე, shevseba steam_cards gadaxda, shevseba steam_cards ჩარიცხვა, shevseba steam_cards გადარიცხვა, shevseba steam_cards გადასახადები, shevseba steam_cards შევსება, shevseba steam_cards balansi, shevseba steam_cards საფულე, safule steam_cards gadaxda, safule steam_cards ჩარიცხვა, safule steam_cards გადარიცხვა, safule steam_cards გადასახადები, safule steam_cards შევსება, safule steam_cards balansi, safule steam_cards საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy