ლეს.ჯი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ლეს.ჯი
←უკან

ლეს.ჯი

onlain less.ge gadaxda, onlain less.ge ჩარიცხვა, onlain less.ge გადარიცხვა, onlain less.ge გადასახადები, onlain less.ge შევსება, onlain less.ge balansi, onlain less.ge საფულე, charicxva less.ge gadaxda, charicxva less.ge ჩარიცხვა, charicxva less.ge გადარიცხვა, charicxva less.ge გადასახადები, charicxva less.ge შევსება, charicxva less.ge balansi, charicxva less.ge საფულე, gadaricxva less.ge gadaxda, gadaricxva less.ge ჩარიცხვა, gadaricxva less.ge გადარიცხვა, gadaricxva less.ge გადასახადები, gadaricxva less.ge შევსება, gadaricxva less.ge balansi, gadaricxva less.ge საფულე, gadasaxadebi less.ge gadaxda, gadasaxadebi less.ge ჩარიცხვა, gadasaxadebi less.ge გადარიცხვა, gadasaxadebi less.ge გადასახადები, gadasaxadebi less.ge შევსება, gadasaxadebi less.ge balansi, gadasaxadebi less.ge საფულე, ბალანსი less.ge gadaxda, ბალანსი less.ge ჩარიცხვა, ბალანსი less.ge გადარიცხვა, ბალანსი less.ge გადასახადები, ბალანსი less.ge შევსება, ბალანსი less.ge balansi, ბალანსი less.ge საფულე, shevseba less.ge gadaxda, shevseba less.ge ჩარიცხვა, shevseba less.ge გადარიცხვა, shevseba less.ge გადასახადები, shevseba less.ge შევსება, shevseba less.ge balansi, shevseba less.ge საფულე, safule less.ge gadaxda, safule less.ge ჩარიცხვა, safule less.ge გადარიცხვა, safule less.ge გადასახადები, safule less.ge შევსება, safule less.ge balansi, safule less.ge საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy