უნისონი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

უნისონი
←უკან

უნისონი

onlain unison gadaxda, onlain unison ჩარიცხვა, onlain unison გადარიცხვა, onlain unison გადასახადები, onlain unison შევსება, onlain unison balansi, onlain unison საფულე, charicxva unison gadaxda, charicxva unison ჩარიცხვა, charicxva unison გადარიცხვა, charicxva unison გადასახადები, charicxva unison შევსება, charicxva unison balansi, charicxva unison საფულე, gadaricxva unison gadaxda, gadaricxva unison ჩარიცხვა, gadaricxva unison გადარიცხვა, gadaricxva unison გადასახადები, gadaricxva unison შევსება, gadaricxva unison balansi, gadaricxva unison საფულე, gadasaxadebi unison gadaxda, gadasaxadebi unison ჩარიცხვა, gadasaxadebi unison გადარიცხვა, gadasaxadebi unison გადასახადები, gadasaxadebi unison შევსება, gadasaxadebi unison balansi, gadasaxadebi unison საფულე, ბალანსი unison gadaxda, ბალანსი unison ჩარიცხვა, ბალანსი unison გადარიცხვა, ბალანსი unison გადასახადები, ბალანსი unison შევსება, ბალანსი unison balansi, ბალანსი unison საფულე, shevseba unison gadaxda, shevseba unison ჩარიცხვა, shevseba unison გადარიცხვა, shevseba unison გადასახადები, shevseba unison შევსება, shevseba unison balansi, shevseba unison საფულე, safule unison gadaxda, safule unison ჩარიცხვა, safule unison გადარიცხვა, safule unison გადასახადები, safule unison შევსება, safule unison balansi, safule unison საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy