ქეშ24

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ქეშ24
←უკან

ქეშ24

onlain Cash24 gadaxda, onlain Cash24 ჩარიცხვა, onlain Cash24 გადარიცხვა, onlain Cash24 გადასახადები, onlain Cash24 შევსება, onlain Cash24 balansi, onlain Cash24 საფულე, charicxva Cash24 gadaxda, charicxva Cash24 ჩარიცხვა, charicxva Cash24 გადარიცხვა, charicxva Cash24 გადასახადები, charicxva Cash24 შევსება, charicxva Cash24 balansi, charicxva Cash24 საფულე, gadaricxva Cash24 gadaxda, gadaricxva Cash24 ჩარიცხვა, gadaricxva Cash24 გადარიცხვა, gadaricxva Cash24 გადასახადები, gadaricxva Cash24 შევსება, gadaricxva Cash24 balansi, gadaricxva Cash24 საფულე, gadasaxadebi Cash24 gadaxda, gadasaxadebi Cash24 ჩარიცხვა, gadasaxadebi Cash24 გადარიცხვა, gadasaxadebi Cash24 გადასახადები, gadasaxadebi Cash24 შევსება, gadasaxadebi Cash24 balansi, gadasaxadebi Cash24 საფულე, ბალანსი Cash24 gadaxda, ბალანსი Cash24 ჩარიცხვა, ბალანსი Cash24 გადარიცხვა, ბალანსი Cash24 გადასახადები, ბალანსი Cash24 შევსება, ბალანსი Cash24 balansi, ბალანსი Cash24 საფულე, shevseba Cash24 gadaxda, shevseba Cash24 ჩარიცხვა, shevseba Cash24 გადარიცხვა, shevseba Cash24 გადასახადები, shevseba Cash24 შევსება, shevseba Cash24 balansi, shevseba Cash24 საფულე, safule Cash24 gadaxda, safule Cash24 ჩარიცხვა, safule Cash24 გადარიცხვა, safule Cash24 გადასახადები, safule Cash24 შევსება, safule Cash24 balansi, safule Cash24 საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy