კრედო

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კრედო
←უკან

კრედო

onlain Credo gadaxda, onlain Credo ჩარიცხვა, onlain Credo გადარიცხვა, onlain Credo გადასახადები, onlain Credo შევსება, onlain Credo balansi, onlain Credo საფულე, charicxva Credo gadaxda, charicxva Credo ჩარიცხვა, charicxva Credo გადარიცხვა, charicxva Credo გადასახადები, charicxva Credo შევსება, charicxva Credo balansi, charicxva Credo საფულე, gadaricxva Credo gadaxda, gadaricxva Credo ჩარიცხვა, gadaricxva Credo გადარიცხვა, gadaricxva Credo გადასახადები, gadaricxva Credo შევსება, gadaricxva Credo balansi, gadaricxva Credo საფულე, gadasaxadebi Credo gadaxda, gadasaxadebi Credo ჩარიცხვა, gadasaxadebi Credo გადარიცხვა, gadasaxadebi Credo გადასახადები, gadasaxadebi Credo შევსება, gadasaxadebi Credo balansi, gadasaxadebi Credo საფულე, ბალანსი Credo gadaxda, ბალანსი Credo ჩარიცხვა, ბალანსი Credo გადარიცხვა, ბალანსი Credo გადასახადები, ბალანსი Credo შევსება, ბალანსი Credo balansi, ბალანსი Credo საფულე, shevseba Credo gadaxda, shevseba Credo ჩარიცხვა, shevseba Credo გადარიცხვა, shevseba Credo გადასახადები, shevseba Credo შევსება, shevseba Credo balansi, shevseba Credo საფულე, safule Credo gadaxda, safule Credo ჩარიცხვა, safule Credo გადარიცხვა, safule Credo გადასახადები, safule Credo შევსება, safule Credo balansi, safule Credo საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy