ნოვა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ნოვა
←უკან

ნოვა

onlain Nova Balance gadaxda, onlain Nova Balance ჩარიცხვა, onlain Nova Balance გადარიცხვა, onlain Nova Balance გადასახადები, onlain Nova Balance შევსება, onlain Nova Balance balansi, onlain Nova Balance საფულე, charicxva Nova Balance gadaxda, charicxva Nova Balance ჩარიცხვა, charicxva Nova Balance გადარიცხვა, charicxva Nova Balance გადასახადები, charicxva Nova Balance შევსება, charicxva Nova Balance balansi, charicxva Nova Balance საფულე, gadaricxva Nova Balance gadaxda, gadaricxva Nova Balance ჩარიცხვა, gadaricxva Nova Balance გადარიცხვა, gadaricxva Nova Balance გადასახადები, gadaricxva Nova Balance შევსება, gadaricxva Nova Balance balansi, gadaricxva Nova Balance საფულე, gadasaxadebi Nova Balance gadaxda, gadasaxadebi Nova Balance ჩარიცხვა, gadasaxadebi Nova Balance გადარიცხვა, gadasaxadebi Nova Balance გადასახადები, gadasaxadebi Nova Balance შევსება, gadasaxadebi Nova Balance balansi, gadasaxadebi Nova Balance საფულე, ბალანსი Nova Balance gadaxda, ბალანსი Nova Balance ჩარიცხვა, ბალანსი Nova Balance გადარიცხვა, ბალანსი Nova Balance გადასახადები, ბალანსი Nova Balance შევსება, ბალანსი Nova Balance balansi, ბალანსი Nova Balance საფულე, shevseba Nova Balance gadaxda, shevseba Nova Balance ჩარიცხვა, shevseba Nova Balance გადარიცხვა, shevseba Nova Balance გადასახადები, shevseba Nova Balance შევსება, shevseba Nova Balance balansi, shevseba Nova Balance საფულე, safule Nova Balance gadaxda, safule Nova Balance ჩარიცხვა, safule Nova Balance გადარიცხვა, safule Nova Balance გადასახადები, safule Nova Balance შევსება, safule Nova Balance balansi, safule Nova Balance საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy