სმარტივი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სმარტივი
←უკან

სმარტივი

onlain Smartivi tbcpay gadaxda, onlain Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, onlain Smartivi tbcpay გადარიცხვა, onlain Smartivi tbcpay გადასახადები, onlain Smartivi tbcpay შევსება, onlain Smartivi tbcpay balansi, onlain Smartivi tbcpay საფულე, charicxva Smartivi tbcpay gadaxda, charicxva Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, charicxva Smartivi tbcpay გადარიცხვა, charicxva Smartivi tbcpay გადასახადები, charicxva Smartivi tbcpay შევსება, charicxva Smartivi tbcpay balansi, charicxva Smartivi tbcpay საფულე, gadaricxva Smartivi tbcpay gadaxda, gadaricxva Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, gadaricxva Smartivi tbcpay გადარიცხვა, gadaricxva Smartivi tbcpay გადასახადები, gadaricxva Smartivi tbcpay შევსება, gadaricxva Smartivi tbcpay balansi, gadaricxva Smartivi tbcpay საფულე, gadasaxadebi Smartivi tbcpay gadaxda, gadasaxadebi Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, gadasaxadebi Smartivi tbcpay გადარიცხვა, gadasaxadebi Smartivi tbcpay გადასახადები, gadasaxadebi Smartivi tbcpay შევსება, gadasaxadebi Smartivi tbcpay balansi, gadasaxadebi Smartivi tbcpay საფულე, ბალანსი Smartivi tbcpay gadaxda, ბალანსი Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, ბალანსი Smartivi tbcpay გადარიცხვა, ბალანსი Smartivi tbcpay გადასახადები, ბალანსი Smartivi tbcpay შევსება, ბალანსი Smartivi tbcpay balansi, ბალანსი Smartivi tbcpay საფულე, shevseba Smartivi tbcpay gadaxda, shevseba Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, shevseba Smartivi tbcpay გადარიცხვა, shevseba Smartivi tbcpay გადასახადები, shevseba Smartivi tbcpay შევსება, shevseba Smartivi tbcpay balansi, shevseba Smartivi tbcpay საფულე, safule Smartivi tbcpay gadaxda, safule Smartivi tbcpay ჩარიცხვა, safule Smartivi tbcpay გადარიცხვა, safule Smartivi tbcpay გადასახადები, safule Smartivi tbcpay შევსება, safule Smartivi tbcpay balansi, safule Smartivi tbcpay საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy