კრედიუმი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კრედიუმი
←უკან

კრედიუმი

onlain Credium gadaxda, onlain Credium ჩარიცხვა, onlain Credium გადარიცხვა, onlain Credium გადასახადები, onlain Credium შევსება, onlain Credium balansi, onlain Credium საფულე, charicxva Credium gadaxda, charicxva Credium ჩარიცხვა, charicxva Credium გადარიცხვა, charicxva Credium გადასახადები, charicxva Credium შევსება, charicxva Credium balansi, charicxva Credium საფულე, gadaricxva Credium gadaxda, gadaricxva Credium ჩარიცხვა, gadaricxva Credium გადარიცხვა, gadaricxva Credium გადასახადები, gadaricxva Credium შევსება, gadaricxva Credium balansi, gadaricxva Credium საფულე, gadasaxadebi Credium gadaxda, gadasaxadebi Credium ჩარიცხვა, gadasaxadebi Credium გადარიცხვა, gadasaxadebi Credium გადასახადები, gadasaxadebi Credium შევსება, gadasaxadebi Credium balansi, gadasaxadebi Credium საფულე, ბალანსი Credium gadaxda, ბალანსი Credium ჩარიცხვა, ბალანსი Credium გადარიცხვა, ბალანსი Credium გადასახადები, ბალანსი Credium შევსება, ბალანსი Credium balansi, ბალანსი Credium საფულე, shevseba Credium gadaxda, shevseba Credium ჩარიცხვა, shevseba Credium გადარიცხვა, shevseba Credium გადასახადები, shevseba Credium შევსება, shevseba Credium balansi, shevseba Credium საფულე, safule Credium gadaxda, safule Credium ჩარიცხვა, safule Credium გადარიცხვა, safule Credium გადასახადები, safule Credium შევსება, safule Credium balansi, safule Credium საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy