ბანი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ბანი
←უკან

ბანი

onlain bani gadaxda, onlain bani ჩარიცხვა, onlain bani გადარიცხვა, onlain bani გადასახადები, onlain bani შევსება, onlain bani balansi, onlain bani საფულე, charicxva bani gadaxda, charicxva bani ჩარიცხვა, charicxva bani გადარიცხვა, charicxva bani გადასახადები, charicxva bani შევსება, charicxva bani balansi, charicxva bani საფულე, gadaricxva bani gadaxda, gadaricxva bani ჩარიცხვა, gadaricxva bani გადარიცხვა, gadaricxva bani გადასახადები, gadaricxva bani შევსება, gadaricxva bani balansi, gadaricxva bani საფულე, gadasaxadebi bani gadaxda, gadasaxadebi bani ჩარიცხვა, gadasaxadebi bani გადარიცხვა, gadasaxadebi bani გადასახადები, gadasaxadebi bani შევსება, gadasaxadebi bani balansi, gadasaxadebi bani საფულე, ბალანსი bani gadaxda, ბალანსი bani ჩარიცხვა, ბალანსი bani გადარიცხვა, ბალანსი bani გადასახადები, ბალანსი bani შევსება, ბალანსი bani balansi, ბალანსი bani საფულე, shevseba bani gadaxda, shevseba bani ჩარიცხვა, shevseba bani გადარიცხვა, shevseba bani გადასახადები, shevseba bani შევსება, shevseba bani balansi, shevseba bani საფულე, safule bani gadaxda, safule bani ჩარიცხვა, safule bani გადარიცხვა, safule bani გადასახადები, safule bani შევსება, safule bani balansi, safule bani საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy