კორ სტანდარდ ბანკი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კორ სტანდარდ ბანკი

Birthday field should be in dd/mm/yyyy form

←უკან

კორ სტანდარდ ბანკი

onlain KSB Bank gadaxda, onlain KSB Bank ჩარიცხვა, onlain KSB Bank გადარიცხვა, onlain KSB Bank გადასახადები, onlain KSB Bank შევსება, onlain KSB Bank balansi, onlain KSB Bank საფულე, charicxva KSB Bank gadaxda, charicxva KSB Bank ჩარიცხვა, charicxva KSB Bank გადარიცხვა, charicxva KSB Bank გადასახადები, charicxva KSB Bank შევსება, charicxva KSB Bank balansi, charicxva KSB Bank საფულე, gadaricxva KSB Bank gadaxda, gadaricxva KSB Bank ჩარიცხვა, gadaricxva KSB Bank გადარიცხვა, gadaricxva KSB Bank გადასახადები, gadaricxva KSB Bank შევსება, gadaricxva KSB Bank balansi, gadaricxva KSB Bank საფულე, gadasaxadebi KSB Bank gadaxda, gadasaxadebi KSB Bank ჩარიცხვა, gadasaxadebi KSB Bank გადარიცხვა, gadasaxadebi KSB Bank გადასახადები, gadasaxadebi KSB Bank შევსება, gadasaxadebi KSB Bank balansi, gadasaxadebi KSB Bank საფულე, ბალანსი KSB Bank gadaxda, ბალანსი KSB Bank ჩარიცხვა, ბალანსი KSB Bank გადარიცხვა, ბალანსი KSB Bank გადასახადები, ბალანსი KSB Bank შევსება, ბალანსი KSB Bank balansi, ბალანსი KSB Bank საფულე, shevseba KSB Bank gadaxda, shevseba KSB Bank ჩარიცხვა, shevseba KSB Bank გადარიცხვა, shevseba KSB Bank გადასახადები, shevseba KSB Bank შევსება, shevseba KSB Bank balansi, shevseba KSB Bank საფულე, safule KSB Bank gadaxda, safule KSB Bank ჩარიცხვა, safule KSB Bank გადარიცხვა, safule KSB Bank გადასახადები, safule KSB Bank შევსება, safule KSB Bank balansi, safule KSB Bank საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy