საბა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საბა
←უკან

საბა

onlain SABA gadaxda, onlain SABA ჩარიცხვა, onlain SABA გადარიცხვა, onlain SABA გადასახადები, onlain SABA შევსება, onlain SABA balansi, onlain SABA საფულე, charicxva SABA gadaxda, charicxva SABA ჩარიცხვა, charicxva SABA გადარიცხვა, charicxva SABA გადასახადები, charicxva SABA შევსება, charicxva SABA balansi, charicxva SABA საფულე, gadaricxva SABA gadaxda, gadaricxva SABA ჩარიცხვა, gadaricxva SABA გადარიცხვა, gadaricxva SABA გადასახადები, gadaricxva SABA შევსება, gadaricxva SABA balansi, gadaricxva SABA საფულე, gadasaxadebi SABA gadaxda, gadasaxadebi SABA ჩარიცხვა, gadasaxadebi SABA გადარიცხვა, gadasaxadebi SABA გადასახადები, gadasaxadebi SABA შევსება, gadasaxadebi SABA balansi, gadasaxadebi SABA საფულე, ბალანსი SABA gadaxda, ბალანსი SABA ჩარიცხვა, ბალანსი SABA გადარიცხვა, ბალანსი SABA გადასახადები, ბალანსი SABA შევსება, ბალანსი SABA balansi, ბალანსი SABA საფულე, shevseba SABA gadaxda, shevseba SABA ჩარიცხვა, shevseba SABA გადარიცხვა, shevseba SABA გადასახადები, shevseba SABA შევსება, shevseba SABA balansi, shevseba SABA საფულე, safule SABA gadaxda, safule SABA ჩარიცხვა, safule SABA გადარიცხვა, safule SABA გადასახადები, safule SABA შევსება, safule SABA balansi, safule SABA საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy