ჩირაღდანი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ჩირაღდანი
←უკან

ჩირაღდანი

onlain Chiragdani gadaxda, onlain Chiragdani ჩარიცხვა, onlain Chiragdani გადარიცხვა, onlain Chiragdani გადასახადები, onlain Chiragdani შევსება, onlain Chiragdani balansi, onlain Chiragdani საფულე, charicxva Chiragdani gadaxda, charicxva Chiragdani ჩარიცხვა, charicxva Chiragdani გადარიცხვა, charicxva Chiragdani გადასახადები, charicxva Chiragdani შევსება, charicxva Chiragdani balansi, charicxva Chiragdani საფულე, gadaricxva Chiragdani gadaxda, gadaricxva Chiragdani ჩარიცხვა, gadaricxva Chiragdani გადარიცხვა, gadaricxva Chiragdani გადასახადები, gadaricxva Chiragdani შევსება, gadaricxva Chiragdani balansi, gadaricxva Chiragdani საფულე, gadasaxadebi Chiragdani gadaxda, gadasaxadebi Chiragdani ჩარიცხვა, gadasaxadebi Chiragdani გადარიცხვა, gadasaxadebi Chiragdani გადასახადები, gadasaxadebi Chiragdani შევსება, gadasaxadebi Chiragdani balansi, gadasaxadebi Chiragdani საფულე, ბალანსი Chiragdani gadaxda, ბალანსი Chiragdani ჩარიცხვა, ბალანსი Chiragdani გადარიცხვა, ბალანსი Chiragdani გადასახადები, ბალანსი Chiragdani შევსება, ბალანსი Chiragdani balansi, ბალანსი Chiragdani საფულე, shevseba Chiragdani gadaxda, shevseba Chiragdani ჩარიცხვა, shevseba Chiragdani გადარიცხვა, shevseba Chiragdani გადასახადები, shevseba Chiragdani შევსება, shevseba Chiragdani balansi, shevseba Chiragdani საფულე, safule Chiragdani gadaxda, safule Chiragdani ჩარიცხვა, safule Chiragdani გადარიცხვა, safule Chiragdani გადასახადები, safule Chiragdani შევსება, safule Chiragdani balansi, safule Chiragdani საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy