გლობალ 1 (10-18)

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

გლობალ 1 (10-18)
Form datas are not found
←უკან

გლობალ 1 (10-18)

onlain Global1 gadaxda, onlain Global1 ჩარიცხვა, onlain Global1 გადარიცხვა, onlain Global1 გადასახადები, onlain Global1 შევსება, onlain Global1 balansi, onlain Global1 საფულე, charicxva Global1 gadaxda, charicxva Global1 ჩარიცხვა, charicxva Global1 გადარიცხვა, charicxva Global1 გადასახადები, charicxva Global1 შევსება, charicxva Global1 balansi, charicxva Global1 საფულე, gadaricxva Global1 gadaxda, gadaricxva Global1 ჩარიცხვა, gadaricxva Global1 გადარიცხვა, gadaricxva Global1 გადასახადები, gadaricxva Global1 შევსება, gadaricxva Global1 balansi, gadaricxva Global1 საფულე, gadasaxadebi Global1 gadaxda, gadasaxadebi Global1 ჩარიცხვა, gadasaxadebi Global1 გადარიცხვა, gadasaxadebi Global1 გადასახადები, gadasaxadebi Global1 შევსება, gadasaxadebi Global1 balansi, gadasaxadebi Global1 საფულე, ბალანსი Global1 gadaxda, ბალანსი Global1 ჩარიცხვა, ბალანსი Global1 გადარიცხვა, ბალანსი Global1 გადასახადები, ბალანსი Global1 შევსება, ბალანსი Global1 balansi, ბალანსი Global1 საფულე, shevseba Global1 gadaxda, shevseba Global1 ჩარიცხვა, shevseba Global1 გადარიცხვა, shevseba Global1 გადასახადები, shevseba Global1 შევსება, shevseba Global1 balansi, shevseba Global1 საფულე, safule Global1 gadaxda, safule Global1 ჩარიცხვა, safule Global1 გადარიცხვა, safule Global1 გადასახადები, safule Global1 შევსება, safule Global1 balansi, safule Global1 საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy