მაიფონი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაიფონი
←უკან

მაიფონი

onlain myphone gadaxda, onlain myphone ჩარიცხვა, onlain myphone გადარიცხვა, onlain myphone გადასახადები, onlain myphone შევსება, onlain myphone balansi, onlain myphone საფულე, charicxva myphone gadaxda, charicxva myphone ჩარიცხვა, charicxva myphone გადარიცხვა, charicxva myphone გადასახადები, charicxva myphone შევსება, charicxva myphone balansi, charicxva myphone საფულე, gadaricxva myphone gadaxda, gadaricxva myphone ჩარიცხვა, gadaricxva myphone გადარიცხვა, gadaricxva myphone გადასახადები, gadaricxva myphone შევსება, gadaricxva myphone balansi, gadaricxva myphone საფულე, gadasaxadebi myphone gadaxda, gadasaxadebi myphone ჩარიცხვა, gadasaxadebi myphone გადარიცხვა, gadasaxadebi myphone გადასახადები, gadasaxadebi myphone შევსება, gadasaxadebi myphone balansi, gadasaxadebi myphone საფულე, ბალანსი myphone gadaxda, ბალანსი myphone ჩარიცხვა, ბალანსი myphone გადარიცხვა, ბალანსი myphone გადასახადები, ბალანსი myphone შევსება, ბალანსი myphone balansi, ბალანსი myphone საფულე, shevseba myphone gadaxda, shevseba myphone ჩარიცხვა, shevseba myphone გადარიცხვა, shevseba myphone გადასახადები, shevseba myphone შევსება, shevseba myphone balansi, shevseba myphone საფულე, safule myphone gadaxda, safule myphone ჩარიცხვა, safule myphone გადარიცხვა, safule myphone გადასახადები, safule myphone შევსება, safule myphone balansi, safule myphone საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy