807

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

807
←უკან

807

onlain 807 gadaxda, onlain 807 ჩარიცხვა, onlain 807 გადარიცხვა, onlain 807 გადასახადები, onlain 807 შევსება, onlain 807 balansi, onlain 807 საფულე, charicxva 807 gadaxda, charicxva 807 ჩარიცხვა, charicxva 807 გადარიცხვა, charicxva 807 გადასახადები, charicxva 807 შევსება, charicxva 807 balansi, charicxva 807 საფულე, gadaricxva 807 gadaxda, gadaricxva 807 ჩარიცხვა, gadaricxva 807 გადარიცხვა, gadaricxva 807 გადასახადები, gadaricxva 807 შევსება, gadaricxva 807 balansi, gadaricxva 807 საფულე, gadasaxadebi 807 gadaxda, gadasaxadebi 807 ჩარიცხვა, gadasaxadebi 807 გადარიცხვა, gadasaxadebi 807 გადასახადები, gadasaxadebi 807 შევსება, gadasaxadebi 807 balansi, gadasaxadebi 807 საფულე, ბალანსი 807 gadaxda, ბალანსი 807 ჩარიცხვა, ბალანსი 807 გადარიცხვა, ბალანსი 807 გადასახადები, ბალანსი 807 შევსება, ბალანსი 807 balansi, ბალანსი 807 საფულე, shevseba 807 gadaxda, shevseba 807 ჩარიცხვა, shevseba 807 გადარიცხვა, shevseba 807 გადასახადები, shevseba 807 შევსება, shevseba 807 balansi, shevseba 807 საფულე, safule 807 gadaxda, safule 807 ჩარიცხვა, safule 807 გადარიცხვა, safule 807 გადასახადები, safule 807 შევსება, safule 807 balansi, safule 807 საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy