მაქსიმალი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაქსიმალი
←უკან

მაქსიმალი

onlain maximal gadaxda, onlain maximal ჩარიცხვა, onlain maximal გადარიცხვა, onlain maximal გადასახადები, onlain maximal შევსება, onlain maximal balansi, onlain maximal საფულე, charicxva maximal gadaxda, charicxva maximal ჩარიცხვა, charicxva maximal გადარიცხვა, charicxva maximal გადასახადები, charicxva maximal შევსება, charicxva maximal balansi, charicxva maximal საფულე, gadaricxva maximal gadaxda, gadaricxva maximal ჩარიცხვა, gadaricxva maximal გადარიცხვა, gadaricxva maximal გადასახადები, gadaricxva maximal შევსება, gadaricxva maximal balansi, gadaricxva maximal საფულე, gadasaxadebi maximal gadaxda, gadasaxadebi maximal ჩარიცხვა, gadasaxadebi maximal გადარიცხვა, gadasaxadebi maximal გადასახადები, gadasaxadebi maximal შევსება, gadasaxadebi maximal balansi, gadasaxadebi maximal საფულე, ბალანსი maximal gadaxda, ბალანსი maximal ჩარიცხვა, ბალანსი maximal გადარიცხვა, ბალანსი maximal გადასახადები, ბალანსი maximal შევსება, ბალანსი maximal balansi, ბალანსი maximal საფულე, shevseba maximal gadaxda, shevseba maximal ჩარიცხვა, shevseba maximal გადარიცხვა, shevseba maximal გადასახადები, shevseba maximal შევსება, shevseba maximal balansi, shevseba maximal საფულე, safule maximal gadaxda, safule maximal ჩარიცხვა, safule maximal გადარიცხვა, safule maximal გადასახადები, safule maximal შევსება, safule maximal balansi, safule maximal საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy