ევდო

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ევდო
←უკან

ევდო

onlain EVDO gadaxda, onlain EVDO ჩარიცხვა, onlain EVDO გადარიცხვა, onlain EVDO გადასახადები, onlain EVDO შევსება, onlain EVDO balansi, onlain EVDO საფულე, charicxva EVDO gadaxda, charicxva EVDO ჩარიცხვა, charicxva EVDO გადარიცხვა, charicxva EVDO გადასახადები, charicxva EVDO შევსება, charicxva EVDO balansi, charicxva EVDO საფულე, gadaricxva EVDO gadaxda, gadaricxva EVDO ჩარიცხვა, gadaricxva EVDO გადარიცხვა, gadaricxva EVDO გადასახადები, gadaricxva EVDO შევსება, gadaricxva EVDO balansi, gadaricxva EVDO საფულე, gadasaxadebi EVDO gadaxda, gadasaxadebi EVDO ჩარიცხვა, gadasaxadebi EVDO გადარიცხვა, gadasaxadebi EVDO გადასახადები, gadasaxadebi EVDO შევსება, gadasaxadebi EVDO balansi, gadasaxadebi EVDO საფულე, ბალანსი EVDO gadaxda, ბალანსი EVDO ჩარიცხვა, ბალანსი EVDO გადარიცხვა, ბალანსი EVDO გადასახადები, ბალანსი EVDO შევსება, ბალანსი EVDO balansi, ბალანსი EVDO საფულე, shevseba EVDO gadaxda, shevseba EVDO ჩარიცხვა, shevseba EVDO გადარიცხვა, shevseba EVDO გადასახადები, shevseba EVDO შევსება, shevseba EVDO balansi, shevseba EVDO საფულე, safule EVDO gadaxda, safule EVDO ჩარიცხვა, safule EVDO გადარიცხვა, safule EVDO გადასახადები, safule EVDO შევსება, safule EVDO balansi, safule EVDO საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy