გლობალ TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

გლობალ TV
←უკან

გლობალ TV

onlain global_tv gadaxda, onlain global_tv ჩარიცხვა, onlain global_tv გადარიცხვა, onlain global_tv გადასახადები, onlain global_tv შევსება, onlain global_tv balansi, onlain global_tv საფულე, charicxva global_tv gadaxda, charicxva global_tv ჩარიცხვა, charicxva global_tv გადარიცხვა, charicxva global_tv გადასახადები, charicxva global_tv შევსება, charicxva global_tv balansi, charicxva global_tv საფულე, gadaricxva global_tv gadaxda, gadaricxva global_tv ჩარიცხვა, gadaricxva global_tv გადარიცხვა, gadaricxva global_tv გადასახადები, gadaricxva global_tv შევსება, gadaricxva global_tv balansi, gadaricxva global_tv საფულე, gadasaxadebi global_tv gadaxda, gadasaxadebi global_tv ჩარიცხვა, gadasaxadebi global_tv გადარიცხვა, gadasaxadebi global_tv გადასახადები, gadasaxadebi global_tv შევსება, gadasaxadebi global_tv balansi, gadasaxadebi global_tv საფულე, ბალანსი global_tv gadaxda, ბალანსი global_tv ჩარიცხვა, ბალანსი global_tv გადარიცხვა, ბალანსი global_tv გადასახადები, ბალანსი global_tv შევსება, ბალანსი global_tv balansi, ბალანსი global_tv საფულე, shevseba global_tv gadaxda, shevseba global_tv ჩარიცხვა, shevseba global_tv გადარიცხვა, shevseba global_tv გადასახადები, shevseba global_tv შევსება, shevseba global_tv balansi, shevseba global_tv საფულე, safule global_tv gadaxda, safule global_tv ჩარიცხვა, safule global_tv გადარიცხვა, safule global_tv გადასახადები, safule global_tv შევსება, safule global_tv balansi, safule global_tv საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy