მაგთისატი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაგთისატი
←უკან

მაგთისატი

onlain Magtisat gadaxda, onlain Magtisat ჩარიცხვა, onlain Magtisat გადარიცხვა, onlain Magtisat გადასახადები, onlain Magtisat შევსება, onlain Magtisat balansi, onlain Magtisat საფულე, charicxva Magtisat gadaxda, charicxva Magtisat ჩარიცხვა, charicxva Magtisat გადარიცხვა, charicxva Magtisat გადასახადები, charicxva Magtisat შევსება, charicxva Magtisat balansi, charicxva Magtisat საფულე, gadaricxva Magtisat gadaxda, gadaricxva Magtisat ჩარიცხვა, gadaricxva Magtisat გადარიცხვა, gadaricxva Magtisat გადასახადები, gadaricxva Magtisat შევსება, gadaricxva Magtisat balansi, gadaricxva Magtisat საფულე, gadasaxadebi Magtisat gadaxda, gadasaxadebi Magtisat ჩარიცხვა, gadasaxadebi Magtisat გადარიცხვა, gadasaxadebi Magtisat გადასახადები, gadasaxadebi Magtisat შევსება, gadasaxadebi Magtisat balansi, gadasaxadebi Magtisat საფულე, ბალანსი Magtisat gadaxda, ბალანსი Magtisat ჩარიცხვა, ბალანსი Magtisat გადარიცხვა, ბალანსი Magtisat გადასახადები, ბალანსი Magtisat შევსება, ბალანსი Magtisat balansi, ბალანსი Magtisat საფულე, shevseba Magtisat gadaxda, shevseba Magtisat ჩარიცხვა, shevseba Magtisat გადარიცხვა, shevseba Magtisat გადასახადები, shevseba Magtisat შევსება, shevseba Magtisat balansi, shevseba Magtisat საფულე, safule Magtisat gadaxda, safule Magtisat ჩარიცხვა, safule Magtisat გადარიცხვა, safule Magtisat გადასახადები, safule Magtisat შევსება, safule Magtisat balansi, safule Magtisat საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy