სუპერ TV (ტელეფონი)

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სუპერ TV (ტელეფონი)
←უკან

სუპერ TV (ტელეფონი)

onlain super_tv_phone gadaxda, onlain super_tv_phone ჩარიცხვა, onlain super_tv_phone გადარიცხვა, onlain super_tv_phone გადასახადები, onlain super_tv_phone შევსება, onlain super_tv_phone balansi, onlain super_tv_phone საფულე, charicxva super_tv_phone gadaxda, charicxva super_tv_phone ჩარიცხვა, charicxva super_tv_phone გადარიცხვა, charicxva super_tv_phone გადასახადები, charicxva super_tv_phone შევსება, charicxva super_tv_phone balansi, charicxva super_tv_phone საფულე, gadaricxva super_tv_phone gadaxda, gadaricxva super_tv_phone ჩარიცხვა, gadaricxva super_tv_phone გადარიცხვა, gadaricxva super_tv_phone გადასახადები, gadaricxva super_tv_phone შევსება, gadaricxva super_tv_phone balansi, gadaricxva super_tv_phone საფულე, gadasaxadebi super_tv_phone gadaxda, gadasaxadebi super_tv_phone ჩარიცხვა, gadasaxadebi super_tv_phone გადარიცხვა, gadasaxadebi super_tv_phone გადასახადები, gadasaxadebi super_tv_phone შევსება, gadasaxadebi super_tv_phone balansi, gadasaxadebi super_tv_phone საფულე, ბალანსი super_tv_phone gadaxda, ბალანსი super_tv_phone ჩარიცხვა, ბალანსი super_tv_phone გადარიცხვა, ბალანსი super_tv_phone გადასახადები, ბალანსი super_tv_phone შევსება, ბალანსი super_tv_phone balansi, ბალანსი super_tv_phone საფულე, shevseba super_tv_phone gadaxda, shevseba super_tv_phone ჩარიცხვა, shevseba super_tv_phone გადარიცხვა, shevseba super_tv_phone გადასახადები, shevseba super_tv_phone შევსება, shevseba super_tv_phone balansi, shevseba super_tv_phone საფულე, safule super_tv_phone gadaxda, safule super_tv_phone ჩარიცხვა, safule super_tv_phone გადარიცხვა, safule super_tv_phone გადასახადები, safule super_tv_phone შევსება, safule super_tv_phone balansi, safule super_tv_phone საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy