სუპერ TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სუპერ TV
←უკან

სუპერ TV

onlain Ayetytv gadaxda, onlain Ayetytv ჩარიცხვა, onlain Ayetytv გადარიცხვა, onlain Ayetytv გადასახადები, onlain Ayetytv შევსება, onlain Ayetytv balansi, onlain Ayetytv საფულე, charicxva Ayetytv gadaxda, charicxva Ayetytv ჩარიცხვა, charicxva Ayetytv გადარიცხვა, charicxva Ayetytv გადასახადები, charicxva Ayetytv შევსება, charicxva Ayetytv balansi, charicxva Ayetytv საფულე, gadaricxva Ayetytv gadaxda, gadaricxva Ayetytv ჩარიცხვა, gadaricxva Ayetytv გადარიცხვა, gadaricxva Ayetytv გადასახადები, gadaricxva Ayetytv შევსება, gadaricxva Ayetytv balansi, gadaricxva Ayetytv საფულე, gadasaxadebi Ayetytv gadaxda, gadasaxadebi Ayetytv ჩარიცხვა, gadasaxadebi Ayetytv გადარიცხვა, gadasaxadebi Ayetytv გადასახადები, gadasaxadebi Ayetytv შევსება, gadasaxadebi Ayetytv balansi, gadasaxadebi Ayetytv საფულე, ბალანსი Ayetytv gadaxda, ბალანსი Ayetytv ჩარიცხვა, ბალანსი Ayetytv გადარიცხვა, ბალანსი Ayetytv გადასახადები, ბალანსი Ayetytv შევსება, ბალანსი Ayetytv balansi, ბალანსი Ayetytv საფულე, shevseba Ayetytv gadaxda, shevseba Ayetytv ჩარიცხვა, shevseba Ayetytv გადარიცხვა, shevseba Ayetytv გადასახადები, shevseba Ayetytv შევსება, shevseba Ayetytv balansi, shevseba Ayetytv საფულე, safule Ayetytv gadaxda, safule Ayetytv ჩარიცხვა, safule Ayetytv გადარიცხვა, safule Ayetytv გადასახადები, safule Ayetytv შევსება, safule Ayetytv balansi, safule Ayetytv საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy