ახალი ქსელები

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ახალი ქსელები
←უკან

ახალი ქსელები

onlain axali_qselebi gadaxda, onlain axali_qselebi ჩარიცხვა, onlain axali_qselebi გადარიცხვა, onlain axali_qselebi გადასახადები, onlain axali_qselebi შევსება, onlain axali_qselebi balansi, onlain axali_qselebi საფულე, charicxva axali_qselebi gadaxda, charicxva axali_qselebi ჩარიცხვა, charicxva axali_qselebi გადარიცხვა, charicxva axali_qselebi გადასახადები, charicxva axali_qselebi შევსება, charicxva axali_qselebi balansi, charicxva axali_qselebi საფულე, gadaricxva axali_qselebi gadaxda, gadaricxva axali_qselebi ჩარიცხვა, gadaricxva axali_qselebi გადარიცხვა, gadaricxva axali_qselebi გადასახადები, gadaricxva axali_qselebi შევსება, gadaricxva axali_qselebi balansi, gadaricxva axali_qselebi საფულე, gadasaxadebi axali_qselebi gadaxda, gadasaxadebi axali_qselebi ჩარიცხვა, gadasaxadebi axali_qselebi გადარიცხვა, gadasaxadebi axali_qselebi გადასახადები, gadasaxadebi axali_qselebi შევსება, gadasaxadebi axali_qselebi balansi, gadasaxadebi axali_qselebi საფულე, ბალანსი axali_qselebi gadaxda, ბალანსი axali_qselebi ჩარიცხვა, ბალანსი axali_qselebi გადარიცხვა, ბალანსი axali_qselebi გადასახადები, ბალანსი axali_qselebi შევსება, ბალანსი axali_qselebi balansi, ბალანსი axali_qselebi საფულე, shevseba axali_qselebi gadaxda, shevseba axali_qselebi ჩარიცხვა, shevseba axali_qselebi გადარიცხვა, shevseba axali_qselebi გადასახადები, shevseba axali_qselebi შევსება, shevseba axali_qselebi balansi, shevseba axali_qselebi საფულე, safule axali_qselebi gadaxda, safule axali_qselebi ჩარიცხვა, safule axali_qselebi გადარიცხვა, safule axali_qselebi გადასახადები, safule axali_qselebi შევსება, safule axali_qselebi balansi, safule axali_qselebi საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy