სილქნეტი TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სილქნეტი TV
←უკან

სილქნეტი TV

onlain silknet TV gadaxda, onlain silknet TV ჩარიცხვა, onlain silknet TV გადარიცხვა, onlain silknet TV გადასახადები, onlain silknet TV შევსება, onlain silknet TV balansi, onlain silknet TV საფულე, charicxva silknet TV gadaxda, charicxva silknet TV ჩარიცხვა, charicxva silknet TV გადარიცხვა, charicxva silknet TV გადასახადები, charicxva silknet TV შევსება, charicxva silknet TV balansi, charicxva silknet TV საფულე, gadaricxva silknet TV gadaxda, gadaricxva silknet TV ჩარიცხვა, gadaricxva silknet TV გადარიცხვა, gadaricxva silknet TV გადასახადები, gadaricxva silknet TV შევსება, gadaricxva silknet TV balansi, gadaricxva silknet TV საფულე, gadasaxadebi silknet TV gadaxda, gadasaxadebi silknet TV ჩარიცხვა, gadasaxadebi silknet TV გადარიცხვა, gadasaxadebi silknet TV გადასახადები, gadasaxadebi silknet TV შევსება, gadasaxadebi silknet TV balansi, gadasaxadebi silknet TV საფულე, ბალანსი silknet TV gadaxda, ბალანსი silknet TV ჩარიცხვა, ბალანსი silknet TV გადარიცხვა, ბალანსი silknet TV გადასახადები, ბალანსი silknet TV შევსება, ბალანსი silknet TV balansi, ბალანსი silknet TV საფულე, shevseba silknet TV gadaxda, shevseba silknet TV ჩარიცხვა, shevseba silknet TV გადარიცხვა, shevseba silknet TV გადასახადები, shevseba silknet TV შევსება, shevseba silknet TV balansi, shevseba silknet TV საფულე, safule silknet TV gadaxda, safule silknet TV ჩარიცხვა, safule silknet TV გადარიცხვა, safule silknet TV გადასახადები, safule silknet TV შევსება, safule silknet TV balansi, safule silknet TV საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy