დელტა ნეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

დელტა ნეტი
←უკან

დელტა ნეტი

onlain Delta net gadaxda, onlain Delta net ჩარიცხვა, onlain Delta net გადარიცხვა, onlain Delta net გადასახადები, onlain Delta net შევსება, onlain Delta net balansi, onlain Delta net საფულე, charicxva Delta net gadaxda, charicxva Delta net ჩარიცხვა, charicxva Delta net გადარიცხვა, charicxva Delta net გადასახადები, charicxva Delta net შევსება, charicxva Delta net balansi, charicxva Delta net საფულე, gadaricxva Delta net gadaxda, gadaricxva Delta net ჩარიცხვა, gadaricxva Delta net გადარიცხვა, gadaricxva Delta net გადასახადები, gadaricxva Delta net შევსება, gadaricxva Delta net balansi, gadaricxva Delta net საფულე, gadasaxadebi Delta net gadaxda, gadasaxadebi Delta net ჩარიცხვა, gadasaxadebi Delta net გადარიცხვა, gadasaxadebi Delta net გადასახადები, gadasaxadebi Delta net შევსება, gadasaxadebi Delta net balansi, gadasaxadebi Delta net საფულე, ბალანსი Delta net gadaxda, ბალანსი Delta net ჩარიცხვა, ბალანსი Delta net გადარიცხვა, ბალანსი Delta net გადასახადები, ბალანსი Delta net შევსება, ბალანსი Delta net balansi, ბალანსი Delta net საფულე, shevseba Delta net gadaxda, shevseba Delta net ჩარიცხვა, shevseba Delta net გადარიცხვა, shevseba Delta net გადასახადები, shevseba Delta net შევსება, shevseba Delta net balansi, shevseba Delta net საფულე, safule Delta net gadaxda, safule Delta net ჩარიცხვა, safule Delta net გადარიცხვა, safule Delta net გადასახადები, safule Delta net შევსება, safule Delta net balansi, safule Delta net საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy