მიკრონეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მიკრონეტი
←უკან

მიკრონეტი

onlain Micronet gadaxda, onlain Micronet ჩარიცხვა, onlain Micronet გადარიცხვა, onlain Micronet გადასახადები, onlain Micronet შევსება, onlain Micronet balansi, onlain Micronet საფულე, charicxva Micronet gadaxda, charicxva Micronet ჩარიცხვა, charicxva Micronet გადარიცხვა, charicxva Micronet გადასახადები, charicxva Micronet შევსება, charicxva Micronet balansi, charicxva Micronet საფულე, gadaricxva Micronet gadaxda, gadaricxva Micronet ჩარიცხვა, gadaricxva Micronet გადარიცხვა, gadaricxva Micronet გადასახადები, gadaricxva Micronet შევსება, gadaricxva Micronet balansi, gadaricxva Micronet საფულე, gadasaxadebi Micronet gadaxda, gadasaxadebi Micronet ჩარიცხვა, gadasaxadebi Micronet გადარიცხვა, gadasaxadebi Micronet გადასახადები, gadasaxadebi Micronet შევსება, gadasaxadebi Micronet balansi, gadasaxadebi Micronet საფულე, ბალანსი Micronet gadaxda, ბალანსი Micronet ჩარიცხვა, ბალანსი Micronet გადარიცხვა, ბალანსი Micronet გადასახადები, ბალანსი Micronet შევსება, ბალანსი Micronet balansi, ბალანსი Micronet საფულე, shevseba Micronet gadaxda, shevseba Micronet ჩარიცხვა, shevseba Micronet გადარიცხვა, shevseba Micronet გადასახადები, shevseba Micronet შევსება, shevseba Micronet balansi, shevseba Micronet საფულე, safule Micronet gadaxda, safule Micronet ჩარიცხვა, safule Micronet გადარიცხვა, safule Micronet გადასახადები, safule Micronet შევსება, safule Micronet balansi, safule Micronet საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy