ეარნეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ეარნეტი
←უკან

ეარნეტი

onlain Airnet gadaxda, onlain Airnet ჩარიცხვა, onlain Airnet გადარიცხვა, onlain Airnet გადასახადები, onlain Airnet შევსება, onlain Airnet balansi, onlain Airnet საფულე, charicxva Airnet gadaxda, charicxva Airnet ჩარიცხვა, charicxva Airnet გადარიცხვა, charicxva Airnet გადასახადები, charicxva Airnet შევსება, charicxva Airnet balansi, charicxva Airnet საფულე, gadaricxva Airnet gadaxda, gadaricxva Airnet ჩარიცხვა, gadaricxva Airnet გადარიცხვა, gadaricxva Airnet გადასახადები, gadaricxva Airnet შევსება, gadaricxva Airnet balansi, gadaricxva Airnet საფულე, gadasaxadebi Airnet gadaxda, gadasaxadebi Airnet ჩარიცხვა, gadasaxadebi Airnet გადარიცხვა, gadasaxadebi Airnet გადასახადები, gadasaxadebi Airnet შევსება, gadasaxadebi Airnet balansi, gadasaxadebi Airnet საფულე, ბალანსი Airnet gadaxda, ბალანსი Airnet ჩარიცხვა, ბალანსი Airnet გადარიცხვა, ბალანსი Airnet გადასახადები, ბალანსი Airnet შევსება, ბალანსი Airnet balansi, ბალანსი Airnet საფულე, shevseba Airnet gadaxda, shevseba Airnet ჩარიცხვა, shevseba Airnet გადარიცხვა, shevseba Airnet გადასახადები, shevseba Airnet შევსება, shevseba Airnet balansi, shevseba Airnet საფულე, safule Airnet gadaxda, safule Airnet ჩარიცხვა, safule Airnet გადარიცხვა, safule Airnet გადასახადები, safule Airnet შევსება, safule Airnet balansi, safule Airnet საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy