ფეინეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ფეინეტი
←უკან

ფეინეტი

onlain Paynet gadaxda, onlain Paynet ჩარიცხვა, onlain Paynet გადარიცხვა, onlain Paynet გადასახადები, onlain Paynet შევსება, onlain Paynet balansi, onlain Paynet საფულე, charicxva Paynet gadaxda, charicxva Paynet ჩარიცხვა, charicxva Paynet გადარიცხვა, charicxva Paynet გადასახადები, charicxva Paynet შევსება, charicxva Paynet balansi, charicxva Paynet საფულე, gadaricxva Paynet gadaxda, gadaricxva Paynet ჩარიცხვა, gadaricxva Paynet გადარიცხვა, gadaricxva Paynet გადასახადები, gadaricxva Paynet შევსება, gadaricxva Paynet balansi, gadaricxva Paynet საფულე, gadasaxadebi Paynet gadaxda, gadasaxadebi Paynet ჩარიცხვა, gadasaxadebi Paynet გადარიცხვა, gadasaxadebi Paynet გადასახადები, gadasaxadebi Paynet შევსება, gadasaxadebi Paynet balansi, gadasaxadebi Paynet საფულე, ბალანსი Paynet gadaxda, ბალანსი Paynet ჩარიცხვა, ბალანსი Paynet გადარიცხვა, ბალანსი Paynet გადასახადები, ბალანსი Paynet შევსება, ბალანსი Paynet balansi, ბალანსი Paynet საფულე, shevseba Paynet gadaxda, shevseba Paynet ჩარიცხვა, shevseba Paynet გადარიცხვა, shevseba Paynet გადასახადები, shevseba Paynet შევსება, shevseba Paynet balansi, shevseba Paynet საფულე, safule Paynet gadaxda, safule Paynet ჩარიცხვა, safule Paynet გადარიცხვა, safule Paynet გადასახადები, safule Paynet შევსება, safule Paynet balansi, safule Paynet საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy