ჯინეტი (მარნეული)

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ჯინეტი (მარნეული)
←უკან

ჯინეტი (მარნეული)

onlain Genet (Marneuli) gadaxda, onlain Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, onlain Genet (Marneuli) გადარიცხვა, onlain Genet (Marneuli) გადასახადები, onlain Genet (Marneuli) შევსება, onlain Genet (Marneuli) balansi, onlain Genet (Marneuli) საფულე, charicxva Genet (Marneuli) gadaxda, charicxva Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, charicxva Genet (Marneuli) გადარიცხვა, charicxva Genet (Marneuli) გადასახადები, charicxva Genet (Marneuli) შევსება, charicxva Genet (Marneuli) balansi, charicxva Genet (Marneuli) საფულე, gadaricxva Genet (Marneuli) gadaxda, gadaricxva Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, gadaricxva Genet (Marneuli) გადარიცხვა, gadaricxva Genet (Marneuli) გადასახადები, gadaricxva Genet (Marneuli) შევსება, gadaricxva Genet (Marneuli) balansi, gadaricxva Genet (Marneuli) საფულე, gadasaxadebi Genet (Marneuli) gadaxda, gadasaxadebi Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, gadasaxadebi Genet (Marneuli) გადარიცხვა, gadasaxadebi Genet (Marneuli) გადასახადები, gadasaxadebi Genet (Marneuli) შევსება, gadasaxadebi Genet (Marneuli) balansi, gadasaxadebi Genet (Marneuli) საფულე, ბალანსი Genet (Marneuli) gadaxda, ბალანსი Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, ბალანსი Genet (Marneuli) გადარიცხვა, ბალანსი Genet (Marneuli) გადასახადები, ბალანსი Genet (Marneuli) შევსება, ბალანსი Genet (Marneuli) balansi, ბალანსი Genet (Marneuli) საფულე, shevseba Genet (Marneuli) gadaxda, shevseba Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, shevseba Genet (Marneuli) გადარიცხვა, shevseba Genet (Marneuli) გადასახადები, shevseba Genet (Marneuli) შევსება, shevseba Genet (Marneuli) balansi, shevseba Genet (Marneuli) საფულე, safule Genet (Marneuli) gadaxda, safule Genet (Marneuli) ჩარიცხვა, safule Genet (Marneuli) გადარიცხვა, safule Genet (Marneuli) გადასახადები, safule Genet (Marneuli) შევსება, safule Genet (Marneuli) balansi, safule Genet (Marneuli) საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy