როსტელეკომ TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

როსტელეკომ TV
←უკან

როსტელეკომ TV

onlain rostelecom_tv gadaxda, onlain rostelecom_tv ჩარიცხვა, onlain rostelecom_tv გადარიცხვა, onlain rostelecom_tv გადასახადები, onlain rostelecom_tv შევსება, onlain rostelecom_tv balansi, onlain rostelecom_tv საფულე, charicxva rostelecom_tv gadaxda, charicxva rostelecom_tv ჩარიცხვა, charicxva rostelecom_tv გადარიცხვა, charicxva rostelecom_tv გადასახადები, charicxva rostelecom_tv შევსება, charicxva rostelecom_tv balansi, charicxva rostelecom_tv საფულე, gadaricxva rostelecom_tv gadaxda, gadaricxva rostelecom_tv ჩარიცხვა, gadaricxva rostelecom_tv გადარიცხვა, gadaricxva rostelecom_tv გადასახადები, gadaricxva rostelecom_tv შევსება, gadaricxva rostelecom_tv balansi, gadaricxva rostelecom_tv საფულე, gadasaxadebi rostelecom_tv gadaxda, gadasaxadebi rostelecom_tv ჩარიცხვა, gadasaxadebi rostelecom_tv გადარიცხვა, gadasaxadebi rostelecom_tv გადასახადები, gadasaxadebi rostelecom_tv შევსება, gadasaxadebi rostelecom_tv balansi, gadasaxadebi rostelecom_tv საფულე, ბალანსი rostelecom_tv gadaxda, ბალანსი rostelecom_tv ჩარიცხვა, ბალანსი rostelecom_tv გადარიცხვა, ბალანსი rostelecom_tv გადასახადები, ბალანსი rostelecom_tv შევსება, ბალანსი rostelecom_tv balansi, ბალანსი rostelecom_tv საფულე, shevseba rostelecom_tv gadaxda, shevseba rostelecom_tv ჩარიცხვა, shevseba rostelecom_tv გადარიცხვა, shevseba rostelecom_tv გადასახადები, shevseba rostelecom_tv შევსება, shevseba rostelecom_tv balansi, shevseba rostelecom_tv საფულე, safule rostelecom_tv gadaxda, safule rostelecom_tv ჩარიცხვა, safule rostelecom_tv გადარიცხვა, safule rostelecom_tv გადასახადები, safule rostelecom_tv შევსება, safule rostelecom_tv balansi, safule rostelecom_tv საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy