აკადო TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

აკადო TV
←უკან

აკადო TV

onlain akado_tv gadaxda, onlain akado_tv ჩარიცხვა, onlain akado_tv გადარიცხვა, onlain akado_tv გადასახადები, onlain akado_tv შევსება, onlain akado_tv balansi, onlain akado_tv საფულე, charicxva akado_tv gadaxda, charicxva akado_tv ჩარიცხვა, charicxva akado_tv გადარიცხვა, charicxva akado_tv გადასახადები, charicxva akado_tv შევსება, charicxva akado_tv balansi, charicxva akado_tv საფულე, gadaricxva akado_tv gadaxda, gadaricxva akado_tv ჩარიცხვა, gadaricxva akado_tv გადარიცხვა, gadaricxva akado_tv გადასახადები, gadaricxva akado_tv შევსება, gadaricxva akado_tv balansi, gadaricxva akado_tv საფულე, gadasaxadebi akado_tv gadaxda, gadasaxadebi akado_tv ჩარიცხვა, gadasaxadebi akado_tv გადარიცხვა, gadasaxadebi akado_tv გადასახადები, gadasaxadebi akado_tv შევსება, gadasaxadebi akado_tv balansi, gadasaxadebi akado_tv საფულე, ბალანსი akado_tv gadaxda, ბალანსი akado_tv ჩარიცხვა, ბალანსი akado_tv გადარიცხვა, ბალანსი akado_tv გადასახადები, ბალანსი akado_tv შევსება, ბალანსი akado_tv balansi, ბალანსი akado_tv საფულე, shevseba akado_tv gadaxda, shevseba akado_tv ჩარიცხვა, shevseba akado_tv გადარიცხვა, shevseba akado_tv გადასახადები, shevseba akado_tv შევსება, shevseba akado_tv balansi, shevseba akado_tv საფულე, safule akado_tv gadaxda, safule akado_tv ჩარიცხვა, safule akado_tv გადარიცხვა, safule akado_tv გადასახადები, safule akado_tv შევსება, safule akado_tv balansi, safule akado_tv საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy